Tuesday, June 16, 2020

Nữ Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975 thăng tiến như thế nào?

Đầu những năm 2010 Nguyễn Hải Trâm từ Viện KSND TP Hà Nội được nhận về làm chuyên viên vụ 1 Ban Nội Chính Trung ương.

Hơn một năm công tác tại đây, Nguyễn Hải Trâm được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ theo dõi, xử lý các vụ án thma nhũng trọng điểm ở Ban Nội chính Trung ương (vụ 1).

Nữ Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975 thăng tiến như thế nào?
Ngày 4/8/2016, Nguyễn Hải Trâm, Chuyên viên cao cấp, được Viện trưởng Lê Minh Trí chuyển từ Ban Nội Chính sang Viện KSNDTC và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện KSNDTC, theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 04/8/2016.

Ngày 19/10/2017, Nguyễn Hải Trâm, là một trong 12 người được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp trong quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1/2017.

Ngày 1/2/2018, Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 23/QĐ-VKSTC ngày 30/01/2018).

Năm 2019, Nguyễn Hải Trâm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.
Nữ Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975 thăng tiến như thế nào?
Ngày 1/4/ 2019, Nguyễn Hải Trâm được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện KSNDTC theo Quyết định số 22/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng VKSNDTC.

Ngày 12/2/2020, Nguyễn Hải Trâm được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên Viện KSNDTC.

Ngày 5/6/ 2020, Nguyễn Hải Trâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSNDTC.

Nữ phó Viện trưởng xinh đẹp sai phạm những gì trong những vụ án tham nhũng, tôi sẽ chuyển thông tin đến các bạn sau.

Nhà Báo Hoài Nam

Nữ Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm sinh năm 1975 thăng tiến như thế nào? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Nguyễn Vinh

0 Comments:

Post a Comment